RESTAURÁTORSKÁ  DÍLNA

Since 1978


Historické data

1978 - František Tomčala st. nastupuje do restaurátorských dílen Bruntálského zámku.

1990 - zahájení podnikatelské činnosti v rámci restaurování historického nábytku.

2000 - Založení školského zařízení Soukromého střediska praktického vyučování Renova, z.ú.

Průřez restaurování historického nábytku v našich dílnách.