21. prosinec 2017 · 

Skvělá novinka.
Náš projekt - Muzeum nábytku, v zastoupení Františkem Tomčalou, byl na zasedání senátu AMG dne 14.prosince 2017 přijat v podobě individuálního člena do Asociace muzeí a galerií České repibliky, z.s. ..... Děkujeme
.
Great news. 
Our project - a Museum of furniture, in the representation of František Tomčala, was at the session of the senate AMG on 14th.December 2017, adopted in the form of an individual member of the Association of museums and galleries of the Czech repibliky, z. s. ...... Thank you

Další informace

Email : renova.muzeum@gmail.com