5. prosinec 2018 · 

... Nový exponát ...

... Reklamní plakát ...

... Karel Hladiš - Valašské Meziříčí ... 

... dnes dorazil nově zakoupený exponát do naší muzejní sbírky, vzhledem ke krátkému funkčnímu období této firmy, je úžasné, že se stále občas objevují výrobky a tiskoviny ...., ale co je ještě pro nás  úžasnější, že tento reklamní plakát byl zaslán poštou do města Opava, což je vzhledem k našemu vybudovanému zázemí  v Moravskoslezském kraji, příjemný pocit patriotismu.
.......................................................................

Další informace

Email : renova.muzeum@gmail.com