12. duben 2018 · 

Dobrý den. 
Představujeme nový exponát, dětské houpací křeslo vyrobeno firmou G. Thonet. 
Opět děkujeme za obchodní spolupráci kolegovi a sběrateli, Pavlu Zedínkovi... a také za vstřícný splátkový systém.

Děkujeme. 
Katalogové číslo... Nr: 7 ...stáří: od 1881 do 1918.
..........................................................................................
Hello.
Introducing a new exhibit, a children's rocking chair made by G. Thonet.
Thanks again for the business cooperation of colleague and collector, Pavel Zedinek ... and also for a friendly installment system.

 Thank you.
Catalog number ... Nr: 7 ... Age: from 1881 to 1918.

Další informace

Email : renova.muzeum@gmail.com