30.05.2018 

Nový exponát číslo 1  /  New exhibit number 1

Křeslo / Armchair

...pravděpodobně od firmy J&J Kohn...

...probably  made by the company J&J Kohn...

.............................................................................................................................................

Nový exponát číslo 2 / New exhibit number 2

Reklamní plakát / Advertising poster

DIELŇA  NA   NÁRADIE

93,5 cm. X 63 cm.

Další informace

Email : renova.muzeum@gmail.com